0024 – Peraya’an Natal dan dihujung tahun

Ketika pelbagai andaian dan pendapat diperbincangkan, amat sukar untuk kitani membuat penyelesaian yang tepat. Ketika sesama sendiri mengeluarkan pendapat dan rumusan, adalah disarankan kitani merujuk semula kepada Al-Qur’an dan sunnah Nabi seperti yang difirmankan dalam Surah Al-Nisa’.

SURAH AL-NISA’ (WANITA) – SURAH KE-4 – Madaniyyah (176 Ayat)

  1. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (*pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeza pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik akibatnya.

* Selama pemegang kekuasaan berpegang pada kitab Allah dan Sunnah Rasul –

Sebenarnya isu seperti ini memang pernah terjadi ketika beberapa Ilmuan Agama berselisih pendapat dan masing-masing mengutarakan idea dan pandangan yang berbeza. Akibatnya masalah berlarutan dan seolah-olah tiada berpenghujung. Di sini para pemfitnah dan pembaur cerita-cerita yang salah akan berleluasa. Akibatnya satu rumpun bangsa akan saling mempertikai kesasihan maklumat. Jadinya adalah lebih baik, para Ilmuan Agama dan penguasa yang benar-benar ta’at dengan perintah Allah dan Rasul mengeluarkan Fatwa agar terlerai segala masalah yang membuku di minda kitani. Bagi yang kurang faham tentang aturan dan budaya hidup masyrakat Islam, para ahli pembetul mesti menerangkan dengan tepat dan tidak samar-samar kepada meraka. Dengan berbuat sebegini umat Islam akan dilihat dari mata mereka sebagai Agama yang luhur. Jika setelah dirumuskan oleh ahli Ilmuan dan masyrakat Islam tidak dapat menerima seperti yang mereka harapkan, terangkan ‘guideline’ yang telah diciptakan oleh Allah dan mengapa kitani tidak boleh berbuat demikian. Sebab Islam ada ‘self-esteem’ yang patut diketahui oleh mereka semua. Dengan itu umat Islam akan menghormati kepercaya’an mereka dan mereka akan berbuat sedemikian kepada kitani. Ini amat jelas diterangkan dalam Surah Al-Kafirun.

yg korek itu kandi 20151225_173746 (5)

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s